17-05-2019 శ్రీ పావన నరసింహస్వామి జయంతి సందర్బముగా ప్రత్యేక పూజలు,ఉచిత వైద్యచికిస్తలు మరియు కీర్తనలు నిర్వహించారు

song narasimha.mp3

ఓం నమోనారయణాయ మంత్రం.mp3

---------------------------
" ఎదుటి వారిని అవమానించాలని, ఎప్పుడైతే నీలో ఆలోచన మొదలవుతుందో, ఆ క్షణం నుండే నీలో మనశ్శాంతి కరువవుతుంది. "