శ్రీ భగవధ్గీత

అనువర్తనము(App)లో ప్రకటనలుకోరుతున్నాము. 
ప్రతి పేజిలో మీ ప్రకటన ప్రదర్శించబడును
పేజిల మొత్తము : 800 కలవు
ప్రకటనల కొలతలు

512x512px నుంచి1080x500px

లొపల ఉండవలెను.
పేజిలో వీలును బట్టి ఎక్కడో ఒకచోట

ప్రదర్శించ వీలగును.
Rs 5000/-లు మాత్రమే చెల్లించవలెను

(one time payment)
సంప్రదించగలరు

Email; justview.co@gmail.com       
9885526478, 9110333597

దర్శించండి -Visit once

అనువర్తనము(app)లో ప్రకటనలుకోరుతున్నాము. 
ప్రతి పేజిలో మీ ప్రకటన ప్రదర్శించబడును
పేజిల మొత్తము : 300 కలవు
ప్రకటనల కొలతలు

512X512PX నుంచి1080X500PX

లొపల ఉండవలెను.
పేజిలో వీలును బట్టి ఎక్కడో ఒకచోట

ప్రదర్శించ వీలగును.
RS 3000/-లు మాత్రమే చెల్లించవలెను

(ONE TIME PAYMENT)
సంప్రదించగలరు

Email; justview.co@gmail.com       
9885526478, 9110333597

దర్శించండి -Visit once

08-11-2018

 

కార్తీకమాసము శుభాకాంక్షలు

పావన నరసింహస్వామి అనువర్తనము(యాప్)సభ్యులందరికి శ్రీ చెంచులక్ష్మి సమేత పావన నరసింహస్వామి కృపాకటాక్షములు లభించు గాక!

2140 వీక్షణలు ప్రారంబించిన కొలది కాలంలోనే లబించడం ఎంతో ఆనందదాయకం. మీ ఆదరన సదా వుండాలని స్వామివారి కరుణ కటాక్షములు సిద్దించాలని స్వామివారిని వేడుకుంటున్నాము. ఈ ఆలయంలో ప్రతినెల ప్రతి స్వాతి రోజు స్వామి వారికి విశేష పూజ అన్న వితరణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్నాయి.

దర్శించండి. తరించండి.

పూర్తి సమాచారము కొరకు అనువర్తనం గూగుల్ ప్లే స్టోరు నుంచి "PAVANANARASIMHA" అని టైపు చేయండి. డౌనులోడు చేసుకొని చూడండి. ఇందులో ఆలయ సమాచారముతోపాటు మరెన్నో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు అందించబడుతున్నాయి.

దర్శించండి-ఆనందించండి. మీ విలువైన సలహలు తెల్పండి

సదా స్వామివారి సేవలో

ఇట్లు

మీ

బాలిశెట్టి పావననరసింహమూర్తి

ప్రధాన ఆలయకార్యనిర్వాహకులు

Red All Over Print Dress

విన్నపము
శ్రీ కాశిరెడ్డి నాయన సమాచారము యీ అనువర్తనమౌ(App) ద్వారా అందించాలని శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావననరసింహ స్వామి ఆలయ నిర్వాహకులు సంకల్పించారు.కావున వారి జన్మ వృత్తాంతము,ఆశ్రమాల వివరాలు,పొటోలు,విడియోలు మొదలగు అన్ని విషయాలు మాకు పంపగలరు.
యీ క్రింది నంబర్లకు WHATS APP or Telegram లకు పంపండి
9885526478,9110333597
ఇట్లు
మీ
భాలిసెట్టి పావన నరసింహ మూర్తి
ఆలయ కార్యనిర్వాహకులు
శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావననరసింహ స్వామి ఆలయం
రవ్వలకొండ,బనగానపల్లి

Blue All Over Print Dress

భగవద్గీత చదవండి,వినండి,వినిపించండి,చదివించండి
మీ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకొండి
రోజుకు ఒక శ్లోకము -రోజుకు కేవలము 5 నిమిషాల సమయాన్ని కేటాయించండి
శ్రీ భగవధ్గీత రోజుకు ఒక శ్లోకము

Sky Blue Cotton Elephant Printed Dress

పావననరసింహ స్వామి  (పాములేటి) ఫూజారి శ్రీ తిరువీధి వెంకట రంగాచార్యులు గారితో నేను

అహొబిలం 46 వ పీఠాధిపతి శ్రీ రంగనాథ యతీంద్ర మహాదేశికస్వామి తో నేను

శ్రీ చినజీయరు స్వామి తో పేరుసోమల కంబగిరి రామమోహనస్వామి మరియు నేను

1991 సంవత్సరములో జరిగిన స్వాతి వేడుకల సంధర్బముగా 1.5 కె.జి.ల(లక్ష అరవైనాలుగు వేల రూపాయలు) వెండి విగ్రహము అప్పటి అహోబిలం దేవాళయం E.O. నరసయ్య మరియు జి.వి. కృష్ణయ్య, ప్రొద్దటూరు గార్ల సమక్షములో నేను సమర్పించుకున్నాను.

ఓం నమోనారయణాయ మంత్రం.mp3