విజ్ఞప్తి
స్వామి వారి భక్తులకు విన్నపము
రవ్వలకొండ శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహస్వామి స్వాతి మనొభీష్ట పూజ వ్రత పుస్తకము ఈ దేవాలయము తరపున ప్రచురిస్తున్నాము. ఈ పుస్తక ప్రచురణలో మీ సహకారము కోరుతున్నాము. పుస్తక ప్రచురణలో సహకరించిన వారి వివరాలు యీ పుస్తకములో ప్రచురించబడును.
వివరాలకు ఆలయ కార్యనిర్వహకులను సంప్రదించగలరు.

23-08-2019శ్రీకృష్ణాష్టమిని పురష్కరించుకొని, ఈ దేవాలయము నందు ఉదయము 8గంటలకు పావన నరసింహస్వామి స్వాతి మనొభీష్ట సామూహిక పూజ నిర్వహించబడును. స్వామివారి కృపాకటాక్షములు మరియు మీ మనొభీష్టం పొందగోరువారందరు ఈ పూజలో పాల్గొనవలెను.
పూజలొ కూర్చొనువారు ఈ క్రింది పూజా సామాగ్రి తెచ్చుకోవలయును.
1. శుభమైన వస్త్రము (దేవతల పటాలు,పూజా సామాగ్రి పెట్టుకొనుటకు)
2. పటాలకు సరిపడు పూలమాల మరియు విడిపూలు
3. ధీపం కుందు,వత్తులు,నూనె,అగరత్తులు మరియు కర్పూరము
4. టెంకాయ మరియు అరటి పండ్లు

07-08-2019 వ తేది స్వాతిని పురష్కరించుకొని

ప్రత్యేక పూజాకార్యక్రమములు కలవు.

మరియు సాయంత్రము శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవము కలదు

20-04-2019 స్వాతిని పురష్కరించుకొని 
ఈ దేవాలయములో యీ కార్యక్రమములు నిర్వహించబడుతున్నాయి. కావున భక్తులందరూ హాజరై జయప్రదముచేయగలరు.
1.  ఉదయము 06 నుంచి స్వామివారికి ప్తత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు కలవు.
2. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము వారి సౌజన్యముతో  ఊదయం 08 గంటలకు నుంచి " తాళ్ళపాక అన్నమయ్య సంకీర్తనలు కార్యక్రమము " నిర్వహించబడును.

3.శ్రీ రామశేషయ్య గారిచే ఉదయం 10 గంటల నుంచి భక్తి ప్రవచానాలు కలవు.
4. తదనంతరము అన్నవితరన కలదు.
భక్తులందరూ హాజరై పై కార్యక్రమాలలో పాల్గొని భగవంతుని కృపకు పాత్రులు కాగలరు.
ఇట్లు
ఆలయ నిర్వాహకులు & కమిటి
శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహస్వామి దేవాలయము
రవ్వలకొండ,బనగానపల్లె

*********/********************

27-04-2019 నరసింహస్వామి వారాలను (మూడవ శనివారము) పురష్కరించుకొని ఉదయము 06 గంటల నుంచి ఈ దేవాలయములో ప్రత్యేక కార్యక్రమములు నిర్వహించబడుతున్నాయి. కావున భక్తులందరూ హాజరై జయప్రదముచేయగలరు.
 ఉదయం 10 నుంచి 12 వరకు   డాక్టర్ Y.V.సూర్యప్రకాశ రెడ్డి M.D.(ఊపిరి తిత్తుల నిపుణులు) గారి సహకారముతో ఉ చిత మెడికల్ చెకప్ నిర్వహించబడును.

pavana.mp3