14-05-2019 వ తేది స్వాతిని పురష్కరించుకొని

ప్రత్యేక పూజాకార్యక్రమములు కలవు.

20-04-2019 స్వాతిని పురష్కరించుకొని 
ఈ దేవాలయములో యీ కార్యక్రమములు నిర్వహించబడుతున్నాయి. కావున భక్తులందరూ హాజరై జయప్రదముచేయగలరు.
1.  ఉదయము 06 నుంచి స్వామివారికి ప్తత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు కలవు.
2. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము వారి సౌజన్యముతో  ఊదయం 08 గంటలకు నుంచి " తాళ్ళపాక అన్నమయ్య సంకీర్తనలు కార్యక్రమము " నిర్వహించబడును.

3.శ్రీ రామశేషయ్య గారిచే ఉదయం 10 గంటల నుంచి భక్తి ప్రవచానాలు కలవు.
4. తదనంతరము అన్నవితరన కలదు.
భక్తులందరూ హాజరై పై కార్యక్రమాలలో పాల్గొని భగవంతుని కృపకు పాత్రులు కాగలరు.
ఇట్లు
ఆలయ నిర్వాహకులు & కమిటి
శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహస్వామి దేవాలయము
రవ్వలకొండ,బనగానపల్లె

*********/********************

27-04-2019 నరసింహస్వామి వారాలను (మూడవ శనివారము) పురష్కరించుకొని ఉదయము 06 గంటల నుంచి ఈ దేవాలయములో ప్రత్యేక కార్యక్రమములు నిర్వహించబడుతున్నాయి. కావున భక్తులందరూ హాజరై జయప్రదముచేయగలరు.
 ఉదయం 10 నుంచి 12 వరకు   డాక్టర్ Y.V.సూర్యప్రకాశ రెడ్డి M.D.(ఊపిరి తిత్తుల నిపుణులు) గారి సహకారముతో ఉ చిత మెడికల్ చెకప్ నిర్వహించబడును.

pavana.mp3